Skip to main content

Počítačová sadzba

  • Vizitky
  • letáky
  • hlavičkové papiere
  • plagáty
  • časopisy
  • noviny
  • pohľadnice
  • kalendáre...

Podľa Vašich požiadaviek.

Svadobné a promočné oznámenia... podľa Vášho návrhu.

Pri tvorbe od návrhu po tlač počítame hodinovú sadzbu = 5 € za každú začatú hodinu pre prácu na PC a zariadeniach.