Skip to main content

Farebná a čierna laserová tlač a kopírovanie, max. A3

Tlač je možná zo všetkých prenosných médií (USB kľúč, CD a DVD nosiče, všetky externé karty z fotoaparátov i mobilov) a tiež je možné po telefonickej dohode tlačiť aj zaslaním dokumentov na emailovú adresu (Kontakty).

Najvýhodnejšie formátu súborov pre tlač sú: pdf, formáty Open Ofice a MS Office 2003, jpg, tiff, ... teda novšie verzie MS Office ukadajte ako .pdf alebo ako staršie verzie.

Cena pre kopírovanie aj tlač platí pre hrúbku papiera 80 g (kancelársky).
Pri inej gramáži napr 120 g a 250 g (vizitkový kartón)propčítajte cenu papiera približne 5 centov.

Obojstranná tlač sa počíta ako dvojnásobok ceny jednostrannej.

typ formát cena
čiernobiela tlač A3 kanc. papier do 90 g. 0,30 €
čiernobiela tlač A3 papier tažší ako 90 g. 0,50 €
čiernobiela tlač A4 kanc. papier do 90 g. 0,10 €
čiernobiela tlač A4 papier tažší ako 90 g. 0,15 €
farebná tlač A3 kanc. papier do 90 g. 0,70 €
farebná tlač A3 papier tažší ako 90 g. 1 €
farebná tlač A4 papier do 90 g. 0,30 €
farebná tlač A4 papier tažší ako 90 g. 0,50 €

obr.